POPRAWKOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY z JĘZYKÓW OBCYCH

Poprawkowy Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny został wyznaczony na 25 września 2018r.

Szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronie SJO tydzień przed sesją poprawkową.

Przypominamy, że student zdaje tylko tę część egzaminu, której nie zaliczył w I terminie – czerwiec 2018r.;
na egzamin poprawkowy studenci są zapisywani automatycznie – nie trzeba się logować!

WPISY Z EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

Wpisywania ocen do kart z egzaminu certyfikacyjnego dokonuje mgr Anna Słońska

 • 22.06.2018 r.  godz. 17.00 – 18.30
 • 23.06.2018 r.  godz. 11.30 – 13.00

Świętokrzyska 21D, pok. 39, (Centrum Języków Obcych).

Administracja I rok II stopnia, niestacjonarne

Egzamin końcowy „termin zerowy” dla studentów mgr Karola Wieczorka odbędzie się 20 maja o godzinie 11:30 w budynku Centrum Języków Obcych (ul. Świętokrzyska 21D) sala 15.

Wpisy z egzaminu certyfikacyjnego

mgr Anna Słońska będzie dokonywać wpisów z egzaminu w dniu 22 luty 2018r. w godzinach 18:15-20:00 w pokoju 39, budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D

STUDENCI I ROKU 2017/2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH
LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 26 września 2016r.), każdy student w planach studiów I stopnia ma obowiązek zrealizowania efektów kształcenia z języka obcego na poziomie minimum B2 (jeśli programy kształcenia dla danego kierunku nie stanowią inaczej).
 • Studenci rozpoczynający lektorat na studiach I stopnia, nie spełniający wymagań wstępnych, tj. znajomości język obcego na poziomie B1 – wynik matury (poziom podstawowy) poniżej 60%, zobligowani są do samodzielnego wyrównania różnic programowych przed egzaminem kończącym przedmiot na poziomie B2.
 • Studenci kwalifikowani są do grup na podstawie wyników matury pisemnej z danego języka lub oceny na świadectwie maturalnym

 Nie jesteś pewien/na swego poziomu?
Mamy rozwiązanie: Przed rozpoczęciem nauki języka obcego możesz wykonać
test poziomujący!

W zależności od wyniku, zdecyduj, co robić dalej!

 • Dostęp do testu poziomującego możesz otrzymać po zalogowaniu się na stronę SJO: ujk.edu.pl/sjo w zakładce: Informacje dla Studentów/Testy poziomujące; wybierasz interesujący Cię język (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski) i kontaktujesz się z Sekretariatem SJO (drogą mailową: lp.ud1534651209e.kju1534651209@ojs1534651209 ) w celu otrzymania hasła dostępu.
 • Jeżeli otrzymasz wynik kwalifikujący Cię na poziom B1 lub niższy, musisz nadrobić zaległości. JAK?
 • skorzystaj z darmowych lub płatnych kursów dostępnych on-line w Internecie,
 • zapisz się na kurs dokształcający i podnieść swoje umiejętności językowe
  (kursy płatne organizowane przez SJO),
 • zgłoś się do lektora, który pomoże Ci wybrać odpowiedni sposób samodzielnego dokształcania się,
 • w ramach pracy własnej słuchaj radia internetowego on-line, oglądaj TV, filmy
  i wideoklipy,
 • korzystaj z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie SJO UJK w Kielcach: www.ujk.edu.pl/sjo

 

PAMIĘTAJ MIERZ SIŁY NA ZAMIARY!

EGZAMIN POPRAWKOWY z JĘZYKÓW OBCYCH

 • Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 22.09.2017r. (egzamin pisemny w godz. 9.00-12.00, egzamin ustny od godz. 15.00).

Szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronie SJO we wrześniu br.

Przypominamy, że student zdaje tylko tę część egzaminu, której nie zaliczył w I terminie- czerwiec 2017r.; na egzamin poprawkowy studenci są zapisywani automatycznie -nie trzeba się logować!