Wytyczne do egzaminu na III stopniu

Egzamin doktorski z języka obcego

Egzamin stanowią 3 części:

  • Autoprezentacja – polegająca na zreferowaniu życiorysu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i dokonań naukowych doktoranta, stanowiących przedmiot jego dysertacji doktorskiej.
  • Przedstawienie problematyki przygotowywanej dysertacji doktorskiej (tematyki i kluczowych problemów badań naukowych, osobistej motywacji, teorii stanowiącej podstawę badań oraz treści zawarte w części metodycznej pracy).
  • Tłumaczenie fragmentu książki i/lub przygotowanie do dyskusji trzech artykułów z zakresu odpowiadającego tematyce dysertacji. Wybrane teksty należy przedłożyć min. 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
Skip to content