Powtórka przed egzaminem
– ekspresowe kursy tematyczne

GRAMATYKA I LEKSYKA DLA PRAKTYKA – kurs obejmujący 20 godzin lekcyjnych (10 spotkań 1,5 godzinnych), którego celem jest powtórzenie, usystematyzowanie i poszerzenie zagadnień gramatyczno – leksykalnych na poziomie B1-B2. Zapewniamy szeroki wachlarz materiałów i technik dydaktycznych, dzięki którym wcielenie zdobytej wiedzy i umiejętności językowych w praktyczne, efektywne posługiwanie się językiem stanie się dużo prostsze.

MÓW ŚMIAŁO – kurs obejmujący 15 godzin lekcyjnych (7 spotkań 1,5 godzinnych + 1 spotkanie 45 min), którego podstawowym celem jest poprawienie umiejętności mówienia, dyskutowania, argumentowania w bogatym kontekście leksykalnym. Kurs ma ponadto za zadanie rozwinąć umiejętność rozumienia ze słuchu.

PISANIE LEKKIM PIÓREM – kurs obejmujący 15 godzin lekcyjnych (7 spotkań 1,5 godzinnych + 1 spotkanie 45 min), którego podstawowym celem jest przećwiczenie technik wypowiedzi pisemnej testowanych w kontekście egzaminacyjnym na poziomie B2. Uczestnik kursu będzie potrafił poruszać się w stylu zarówno nieformalnym (np. mail) jak i przede wszystkim formalnym (np. zażalenie, przeprosiny, podanie o pracę, zaproszenie, rozprawka).

Cena jest uzależniona od ilości uczestników kursu i waha się miedzy 10 – 13 zł za jednostkę lekcyjną.

Zgłoszenie na kurs przygotowujący do egzaminu B2  – do pobrania i przesłania drogą elektroniczną na adres sjo@ujk.edu.pl.

Skip to content