Oferta kursów języków obcych

Kursy języka ogólnego

Plakat - zaproszenie na kursy języka angielskiegoKursy języka ogólnego z jęz. angielskiego, niemieckiego i francuskiego, na wszystkich poziomach zaawansowania A2, B1, B2 zgodnie z opisem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Liczba godzin kursu: 60 (w całym roku: 30 godz. sem. zimowy + 30 godz. sem. letni); terminy zajęć – do ustalenia z prowadzącym zajęcia. Koszty kursu są uzależnione od liczby uczestników – im więcej osób w gr. tym niższa cena:)

Kursy języka specjalistycznego

  • Kurs Business English

Kurs Business English* na poziomach: średniozaawansowanym niższym (B1 wg ESOKJ) oraz średniozaawansowanym wyższym (B2). Celem kursu jest osiągnięcie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w kontekście biznesowym oraz przygotowanie do egzaminu LCCI na poziomie 1 i 2. (30 lub 60 godzin w semestrze).

*utworzenie kursu wyłącznie w przypadku wystarczającej liczby chętnych osób (min. 10)

Oferujemy

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę
  • Wyspecjalizowane sale do nauki języków obcych

Nauczanie

SJO zastrzega sobie, iż w trakcie trwania kursu dopuszczalna jest zmiana lektora, bądź okresowe zastępstwo. Koszty testów i materiałów dodatkowych wliczone są w cenę kursu. Słuchacze zobowiązani są do zakupu podręcznika. Uczestnicy kursów mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski do sekretariatu SJO lub do kierownika kursów.

Zgłoszenie na kurs –  należy uzupełnić deklarację uczestnictwa: Pobierz ;a następnie przesłanie jej drogą elektroniczną na adres sjo@ujk.edu.pl

lub dostarczenie osobiście do sekretariatu SJO (pok. 34/parter w budynku CJO, ul. Świętokrzyska 21D)

Skip to content