Informacje ogólne

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach od roku akademickiego 2020/2021 organizuje odpłatne egzaminy certyfikacyjne wg standardów określonych w dokumencie Rady Europy pn. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (zwanym ESOKJ).

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości językowej: studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni i pozostałe osoby spoza Uczelni.

SJO przeprowadza odpłatne egzaminy certyfikacyjne z następujących języków obcych:
• język angielski: poziom B2
• język niemiecki: poziom B2
• język rosyjski: poziom B2

Aby przystąpić do egzaminu kandydat powinien na 3 tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać drogą elektroniczną na adres sjo@ujk.edu.pl bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu Studium ( CJO, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 34).

Następnie dwa tygodnie przed terminem egzaminu kandydat powinien dokonać opłaty przelewem za egzamin certyfikacyjny w wysokości 310 zł.

Numer konta:
11 1140 2020 0000 3553 6600 1001 mBank SA
W tytule wpłaty proszę wpisać: KURS.2022.000012, imię i nazwisko
wraz z dopiskiem: egzamin certyfikacyjny

Dane do przelewu:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

SJO zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu z języków obcych przy liczbie co najmniej dwóch kandydatów, którzy dopełnią wszelkich formalności. W związku z powyższym przed dokonaniem opłaty należy zadzwonić do Studium w celu weryfikacji liczby zgłoszonych osób do egzaminu.

Planowane terminy egzaminu certyfikacyjnego: 01.02.2024r., 08.05.2024r., 23.09.2024r. i 25.11.2024r. w budynku Centrum Języków Obcych ul. Uniwersytecka 17.

Telefon kontaktowy: 41 349-68-22

Skip to content