Zarządzenia dotyczące organizacji lektoratów języków obcych

 • Zarządzenie Nr 96/2017
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Uczelni w ramach lektoratów
 • Zarządzenie Nr 97/2017
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Zarządzenie nr 67/2021
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zadań Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz organizacji egzaminów certyfikacyjnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzenie nr 79/2021
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na rok akademicki 2020/2021
Skip to content