Studium Języków Obcych

Dla studentów niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Na uczelni działa Biuro do spraw osób niepełnosprawnych, które oferuje szereg usług, mających na celu wyrównanie szans do pełnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Przykładowe rozwiązania mogą polegać na przedłużaniu czasu podczas różnych form sprawdzania wiedzy takich jak kolokwium i egzamin.

Jeśli Twoja niepełnosprawność lub choroba utrudnia Tobie realizację wymagań zaliczeniowych i egzaminacyjnych, skontaktuj się z Biurem ds. osób niepełnosprawnych lub z SJO UJK. Zaproponujemy Tobie rozwiązania, które pomogą wyrównać Twoje szanse w dostępie do uczelnianej oferty.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Biura do spraw osób niepełnosprawnych.