Dla studentów z niepełnosprawnościami

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Na uczelni działa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, które oferuje szereg usług, mających na celu wyrównanie szans do pełnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. Przykładowe rozwiązania mogą polegać na przedłużaniu czasu podczas różnych form sprawdzania wiedzy takich jak kolokwium i egzamin.

Jeśli Twoja niepełnosprawność lub choroba utrudnia Tobie realizację wymagań zaliczeniowych i egzaminacyjnych, skontaktuj się z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami lub z SJO UJK. Zaproponujemy Tobie rozwiązania, które pomogą wyrównać Twoje szanse w dostępie do uczelnianej oferty.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Skip to content