Studium Języków Obcych

Moduł fakultatywny

STUDIA I STOPNIA

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, JĘZYKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA B2 ESOKJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dn. 5 października 2011 r. (§5, ust.2) „program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć/modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS”.

Dlatego, oprócz podstawowego lektoratu języka obcego oraz mając na względzie potrzeby studentów niezbędne do płynnej komunikacji w języku obcym i wynikające z wymagań rynku pracy, wytycznych Unii Europejskiej, jak i obowiązku poddania się certyfikacji na poziomie B2, SJO proponuje moduły kształcenia, które z pewnością wzmocnią i rozwiną kompetencje językowe studentów naszej Uczelni.

L.p.OfertaLiczba godzinPunkty ECTS za przedmiotForma zaliczenia
Zajęcia dydaktyczneSamodzielne przygotowanie do zajęć
1.Drugi język obcy
(inny niż w module ogólnouczelnianym)
60 godzin60 godzin4 punkty ECTSzaliczenie z oceną
2.Język specjalistyczny30 godzin30 godzin3 punkty ECTSzaliczenie z oceną
3.Konwersacje i rozumienie ze słuchu30 godzin30 godzin2 punkty ECTSzaliczenie z oceną
4.Język akademicki15 godzin15 godzin1 punkt ECTSzaliczenie z oceną

STUDIA II STOPNIA

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, JĘZYKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA B2+ ESOKJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dn. 5 października 2011 r. (§5, ust.2) „program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć/modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS”.

Dlatego, mając na względzie potrzeby studentów niezbędne do płynnej komunikacji w języku obcym i wynikające z wymagań rynku pracy, wytycznych Unii Europejskiej, jak i obowiązku uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2+, SJO proponuje moduły kształcenia, które z pewnością wzmocnią i rozwiną kompetencje językowe studentów naszej Uczelni.

L.p.OfertaLiczba godzinPunkty ECTS za przedmiotForma zaliczenia
Zajęcia dydaktyczneSamodzielne przygotowanie do zajęć
1.Drugi język obcy
(inny niż w module ogólnouczelnianym)
60 godzin60 godzin4 punkty ECTSzaliczenie z oceną
2.Język specjalistyczny30 godzin30 godzin3 punkty ECTSzaliczenie z oceną
3.Konwersacje i rozumienie ze słuchu30 godzin30 godzin2 punkty ECTSzaliczenie z oceną
4.Język akademicki15 godzin15 godzin1 punkt ECTSzaliczenie z oceną

Zapraszamy do skorzystania z oferty Studium.