Moduł fakultatywny

STUDIA I STOPNIA

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, JĘZYKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA B2 ESOKJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dn. 5 października 2011 r. (§5, ust.2) „program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć/modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS”.

Dlatego, oprócz podstawowego lektoratu języka obcego oraz mając na względzie potrzeby studentów niezbędne do płynnej komunikacji w języku obcym i wynikające z wymagań rynku pracy, wytycznych Unii Europejskiej, jak i obowiązku poddania się certyfikacji na poziomie B2, SJO proponuje moduły kształcenia, które z pewnością wzmocnią i rozwiną kompetencje językowe studentów naszej Uczelni.

L.p. Oferta Liczba godzin Punkty ECTS za przedmiot Forma zaliczenia
Zajęcia dydaktyczne Samodzielne przygotowanie do zajęć
1. Drugi język obcy
(inny niż w module ogólnouczelnianym)
60 godzin 60 godzin 4 punkty ECTS zaliczenie z oceną
2. Język specjalistyczny 30 godzin 30 godzin 3 punkty ECTS zaliczenie z oceną
3. Konwersacje i rozumienie ze słuchu 30 godzin 30 godzin 2 punkty ECTS zaliczenie z oceną
4. Język akademicki 15 godzin 15 godzin 1 punkt ECTS zaliczenie z oceną

STUDIA II STOPNIA

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, JĘZYKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA B2+ ESOKJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dn. 5 października 2011 r. (§5, ust.2) „program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć/modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS”.

Dlatego, mając na względzie potrzeby studentów niezbędne do płynnej komunikacji w języku obcym i wynikające z wymagań rynku pracy, wytycznych Unii Europejskiej, jak i obowiązku uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2+, SJO proponuje moduły kształcenia, które z pewnością wzmocnią i rozwiną kompetencje językowe studentów naszej Uczelni.

L.p. Oferta Liczba godzin Punkty ECTS za przedmiot Forma zaliczenia
Zajęcia dydaktyczne Samodzielne przygotowanie do zajęć
1. Drugi język obcy
(inny niż w module ogólnouczelnianym)
60 godzin 60 godzin 4 punkty ECTS zaliczenie z oceną
2. Język specjalistyczny 30 godzin 30 godzin 3 punkty ECTS zaliczenie z oceną
3. Konwersacje i rozumienie ze słuchu 30 godzin 30 godzin 2 punkty ECTS zaliczenie z oceną
4. Język akademicki 15 godzin 15 godzin 1 punkt ECTS zaliczenie z oceną

Zapraszamy do skorzystania z oferty Studium.

Skip to content