Studium Języków Obcych

Zarządzenia dotyczące organizacji lektoratów języków obcych

 • Zarządzenie Nr 96/2017
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Uczelni w ramach lektoratów
 • Zarządzenie Nr 97/2017
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzenie nr 73/2013
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w Uczelni
 • Zarządzenie nr 74/2013
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zadań Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz organizacji egzaminów certyfikacyjnych w Uczelni
 • Zarządzenie nr 75/2013
  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach