Studium Języków Obcych

SERMO

SERMO logoStowarzyszenie SERMO powstało 13.01.2006 roku, jako inicjatywa przedstawicieli -kierowników Studiów Języków Obcych uczelni publicznych. Po spełnieniu wszystkich regulaminowych procedur, dnia 16.03.2006r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, SERMO zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. W wersji angielskiej nawa brzmi: Association of Academic Foreign Languages Centres SERMO.

Członkami SERMO są pełniący obowiązki kierownicy i zastępcy studium, lub też kierownicy zespołów danej jednostki. SERMO zaprasza do włączenia się w działalność tzw. członków wspierających. Najczęściej są to byli kierownicy, którzy nadal chcą działać dla dobra swojej jednostki oraz Stowarzyszenia.

W ramach działalności SERMO należy zwrócić uwagę na następujące działania:

  1. współpraca przy ustalaniu standardów, programów nauczania oraz egzaminów końcowych,
  2. opracowanie sylwetki absolwenta danego typu uczelni,
  3. szkolenia metodyczne oraz merytoryczne w zakresie administrowania jednostkami uczelnianymi,
  4. zebrania SERMO (walne), jako miejsce kształtowania wspólnych działań,
  5. współpraca z MEN i MNiSW,
  6. współpraca w ramach CercleS oraz innych organizacji europejskich

SERMO współpracuje bardzo aktywnie realizując rożne zadania w następujących płaszczyznach:

  • na terenie uczelni: wprowadzane zostają zmiany w porozumieniu z władzami uczelni, senatem oraz radami wydziałów
  • w ramach danego typu uczelni, np. politechnik: opracowanie modelu sylwetki absolwenta kierunków technicznych

Stowarzyszenie SERMO bardzo aktywnie promuje się na terenie poszczególnych uczelni. W roku 2009 do SERMO należy 31 uczelni. Wspólnie z innymi europejskimi uczelniami, dniu 24.01.2009r. podpisano porozumienie w Wulkow ( Niemcy), Wulkow Memorandum , które określa i reguluje zadania i obowiązki Stowarzyszenia, a także studiów języków obcych uczelni europejskich.

SERMO opiera swoje działania na wytycznych Komisji Europejskiej oraz zaleceniach, aby każdy absolwent uczelni wyższej władał minimum dwoma językami obcymi ( i bardzo dobrze posługiwał się językiem rodzimym).

Zapraszamy wszystkich na stronę Stowarzyszenia www.sermo.org.pl

Dr Liliana Szczuka-Dorna

Prezes SERMO