Studium Języków Obcych

Pracownicy

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Ewa Mamrot – Tuszyńska

Dyżur: Wtorek, godz.: 10.30-11.30; pok. 35, CJO

Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych ds. dydaktycznych

mgr Aleksandra Kasprzyk

Dyżur: Środa, godz.: 13.40-14.40; pok. 35, CJO

Sekretariat

mgr Elżbieta Bajor
Starszy specjalista

mgr Judyta Nowak
Specjalista