Studium Języków Obcych

11-09-2020

mgr Iwona Latkowska-Gierczak – egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego u mgr I. Latkowskiej-Gierczak odbędzie się w piątek 18 września 2020r. o godz. 18:00. Egzamin jest w formie zdalnej dla studentów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.