Studium Języków Obcych

02-04-2020

Informacje dotyczące kształcenia na odległość

Szanowni Studenci,

w sprawach dotyczących procesu kształcenia językowego na odległość proszę kontaktować się ze swoimi prowadzącymi (adres emailowy: ) za pomocą poczty elektronicznej lub z sekretariatem SJO w godz. 8.00-13.00 (telefonicznie lub drogą e-mail).  

Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich sprawach dotyczących procesu kształcenia językowego na odległość można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej z kierownictwem SJO:

Mgr Ewą Mamrot-Tuszyńską – kierownik SJO, e-mail:

Mgr Aleksandrą Kasprzyk – zastępca SJO ds. dydaktycznych, e-mail:

 

W sprawach dotyczących organizacji zajęć e-learningowych w ramach projektów AKCELERATOR ROZWOJU oraz OKNO NA ŚWIAT proszę kontaktować się z koordynatorami projektu:

Mgr Renata Suchojad, e-mail:

Mgr Anna Wira, e-mail: