Studium Języków Obcych

Egzamin B2 na I stopniu studiów do roku 2016/17

Opis i zakres egzaminu B2

Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązujący do egzaminu B2

Opis i zakres egzaminu B2 wyłącznie dla kierunku: Lekarskiego

Opis i zakres egzaminu B2 wyłącznie dla kierunku: Turystyka i rekreacja

Zakres tematów do egzaminu ustnego B2 wyłącznie dla kierunku: Turystyka i rekreacja

Opis i zakres egzaminu B1 wyłącznie dla kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo

Zakres tematów do egzaminu ustnego B1 wyłącznie dla kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo