Studium Języków Obcych

Egzamin B2 na I stopniu studiów od roku 2017/18

  • Zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego z języków obcych: Pobierz